Naši odborní poradcovia
sú pripravení odpovedať
na Vaše otázky.
032 658 3201
office@call-one.sk

Databázy

 

Databáza podnikateľských subjektov

Naša databáza B2B obsahuje subjekty registrované v Slovenskej Republike. V súčasnosti je to viac ako 793.200 podnikateľských subjektov, databáza je online aktualizovaná komerčnými aktivitami call centra, resp. pravidelne na základe verejne dostupných informácií.

V databáze možete filtrovať na základe:

  • a) základných kritérií – názov, adresa, obec, PSČ, mesto, pošta, kraj
  • b) registračných kritérií – právna forma, registračný súd, termín registrácie, IČ, DIČ, plátca DPH
  • c) oblasť podnikania – NACE kody, OKEČ kódy, druh vlastníctva
  • d) podnikateľských parametrov – obrat, počet zamestnancov, počet áut, počet pobočiek

Databáza konateľov a manažérov

K daným subjektom disponujeme databázou cca 207.135 kontaktov na cca. 126.780 manažérskych a vlastníckych pozíciach zväčša v štruktúre

  • meno, priezvisko
  • pracovná pozícia, funkcia
  • telefonický kontakt
  • e-mailová adresa

Vyplňte formulár pre bližšie informácie emailom.

Call One

Získanie
nových
zákazníkov

Call One

Podpora
existujúcich
zákazníkov

Call One

Diskrétne
hodnotenie
interných
procesov

Naši klienti

Call One - Partners