Naši odborní poradcovia
sú pripravení odpovedať
na Vaše otázky.
032 658 3201
office@call-one.sk

Konkurenčná výhoda

 

 

 

Pri analýze spokojnosti našich klientov po realizovaných projektoch uvádzajú naši klienti tieto konkurenčné výhody spolupráce s našou spoločnosťou

 

  • efektivita a prínos kampane pre rast výkonu obchodu
  • vysoká odbornosť a VŠ vzdelanie operátorov
  • 365/24/7 servis vo viacerých jazykoch
  • pružná kapacita počtu operátorskych pozícií v projekte
  • špičková IT technológia s cloudovým riešením
  • etika, bezpečnosť a diskrétnosť práce s informáciami
  • poradenský výstup z projektov pre podporu obchodu a marketingu

 

Po realizácii kampane s primeraným odstupom (3-12 mesiacov podľa typu komodity) vyhodnocujeme investičnú návratnosť kampane v porovnaní celkových nákladov na kampaň vs vygenerovaná marža z nového biznisu z kampane. Štatisticky významnými hodnotami z výstupu býva

 

  • investičná návratnosť od 2 mesiacov (dosiahnutie ekonomického nulového bodu)
  • hodnota pákového prevodu 1:6 (1.000€ investícia do kampane prinesie priemerne 6.000€ novej marže)

 


Call One

Získanie
nových
zákazníkov

Call One

Podpora
existujúcich
zákazníkov

Call One

Diskrétne
hodnotenie
interných
procesov

Naši klienti

Call One - Partners