Naši odborní poradcovia
sú pripravení odpovedať
na Vaše otázky.
032 658 3201
office@call-one.sk

Podpora existujúcich zákazníkov

  Späť na produkty
Call One

Prieskum a hodnotenie konkurencie

Aby sme boli lepší ako konkurencia, musíme poznať ich silné stránky.

Formou cielených dopytov vo vybraných produktových radách alebo servisných činnostiach dokážeme identifikovať konkurenčnú výhodu a marketigovo – obchodnú, resp. finančnú stratégiu vybraného konkurenta s cieľom ponúknuť vyššiu úroveň benefitov, resp. ako eliminovať kľúčovú konkurenčnú výhodu.

Call One

Aktualizácia zákazníckej databázy

Dodáme vám aktuálne informácie o spoločnostiach z vašej databázy

Na základe dodanej zákazníckej databázy klienta vieme preveriť a urobiť jej refresh v oblasti základných informácií o spoločnosti (aktuálna adresa, telefónne čísla, mailové adresy, kontakt na konateľa, …), resp. špecifických informácií o zamestnancoch na špecifických pozíciách (výrobný riaditeľ, obchodný riaditeľ, nákupca, fleet manager, HR manažér, IT riaditeľ, …) alebo type podnikateľských aktív (počet a štruktúra osobných a nákladných áut, serverov, kancelárskej techniky, …)

Call One

Prieskum aktuálneho trhu

Získame pre vás aktuálne dopyty a potreby konkrétnych klientov

Na vybranom segmente (región, komodita, veľkosť firmy, rozsah tržieb, ekonomická výkonnosť, zameranie, …) otestujeme benefity produktov a služieb vašej spoločnosti na aktuálnych potrebách konkrétnych klientov. Výstupom je štatistický výstup potenciálnej úspešnosti benefitov ako podklad návrh alebo korekciu pre obchodnú alebo marketingovú stratégiu a súčasne parametrizovaný dopyt konkrétneho klienta voči našim produktom a službám.

Call One

Prieskum spokojnosti vašich zákazníkov

Získame objektívny názor a spokojnosť vašich klientov

Na základe zákazníckej databázy klienta vieme anonymnou alebo otvorenou formou získať spätnú väzbu od relevantných osôb vašich kľúčových zákazníkov na kvalitu produktov, servisu alebo služieb vašej spoločnosti. Súčasťou prieskumu môže byť test spontánnej znalosti značky alebo produktu, resp. Získanie informácií o aktuálnom dopyte a potrebách klienta.

Call One

Informačná linka

Pokiaľ cítite potrebu alebo nutnosť mať pre potreby zákazníka k dispozíciu “živú” informačnú linku s operátorom, ktorý je schopný v režime 24/7 poskytnúť vašim klientom potrebné informácie v duchu vašich produktov a služieb, vieme vám túto službu profesionálne poskytnúť.

Call One

Servisná linka

Keď je vo vašej komodite štandardom servisná linka, resp. chcete ju využit ako konkurenčné odlíšenie v režime 24/7, vieme vám túto službu profesionálne poskytnúť s cieľom servisného pokrytia trhu v non-stop prevádzke alebo mimo bežných pracovných hodín.

Call One

Linka na zber objednávok

Pokiaľ váš typ podnikania (online predaj, TV shop predaj, ..) vyžaduje živú linku pre krátkodobú podporu predaja a zber objednávok (TV shop) alebo prevádzku 24/7 (online predaj, eshopy), vieme vám poskytnúť “živú” informačnú linku s operátorom, ktorý je schopný v potrebnom časovom režime poskytnúť vašim klientom potrebné informácie v duchu vašich produktov a služieb a zabezpečiť zber objednávok.

Call One

Retenčná linka

V prípade potreby riešiť reklamácie alebo komunikovať s nespokojným klientom, resp s klientom, ktorý ma potenciál ukončiť zmluvnú spoluprácu vieme poskytnúť vašim klientom potrebné informácie v duchu vašich produktov a služieb, resp ponúknuť retenčné riešenia v duchu vašej stratégie.


Vyplňte formulár pre bližšie informácie emailom.

Naši klienti

Call One - Partners