Naši odborní poradcovia
sú pripravení odpovedať
na Vaše otázky.
032 658 3201
office@call-one.sk

Získanie nových zákazníkov

  Späť na produkty
Call One

Dohodnutie akvizičných stretnutí

Privedieme vas priamo k zákazníkovi

Na základe vami definovaného regiónu, segmentu a komodity zorganizujeme vašim obchodníkom stretnutie s relevantnou osobou na strane zákazníka, zistíme jej potreby a predbežné preferencie produktu, zapíšeme miesto a čas stretnutia do kalendárov vášho obchodného tímu (s kontaktom na uvedenú osobu) a rozošleme potvrdzujúce maily.

Call One

Hodnotenie stretnutí zo strany klienta

Hodinu po stretnutí poznáte názor potenciálneho klienta

Cca 60 min po ukončení stretnutia vášho obchodníka s potenciálnym klientom vieme parametrizovať až s 82% úspešnosťou pocit potenciálneho klienta, ktorý býva v tomto časovom horizonte kľúčový pre predpovedanie úspešnosti budúceho obchodu, resp. Jeho objemu s daným klientom.

Call One

Prieskum potenciálneho trhu

Spoznáte aktuálne dopyty potenciálnych klientov

Na vybranom segmente (región, komodita, veľkosť firmy, rozsah tržieb, ekonomická výkonnosť, zameranie, …) otestujeme benefity produktov a služieb vašej spoločnosti na aktuálnych potrebách konkrétnych klientov. Výstupom je štatistický výstup potenciálnej úspešnosti benefitov ako podklad pre obchodnú alebo marketingovú stratégiu a súčasne parametrizovaný dopyt konkrétneho klienta voči našim produktom a službám.

Call One

B2B databázy klientov

Získate aktuálne databázy potenciálnych klientov

Vieme vám zabezpečiť a dodať aktuálna B2B databázy potenciálnych klientov, resp. ich špecifických pracovných pozícií (výrobný riaditeľ, manažér nákupu, IT riaditeľ, HR manažér, manažér kontroly, finančný riaditeľ, fleet manažér, …) s cieľom rýchleho a efektívneho kontaktovania týchto osôb vašimi obchodníkmi.

Call One

Telefonický predaj/zber objednávok na „neatraktívnych“ trhoch

Získate pre seba „neatraktívne“ trhy s podielom 10-30% kapacity trhu.

V každej komodite existuje „neatraktívny“ segment trhu (región, komodita, veľkosť firmy, malý objem objednávok, …), ktorý sa neoplatí ekonomicky obsluhovať štandardným spôsobom práce obchodníka – pravidelné návštevy a osobný zber objednávok. Na takomto trhu my dokážeme robiť v nastavenej perióde (mesačne až kvartálne) robiť telefonické objednávky na vybranom sortimente.


Vyplňte formulár pre bližšie informácie emailom.

Naši klienti

Call One - Partners