Hodnotenie interných procesov

V dnešnej dobe rozhoduje o úspešnosti firiem funkčnosť procesov na úrovni stredného manažmentu a kontaktných pracovných pozícií. Veľa spoločnosti má obchodný model postavený na opakovanom nákupe spokojného zákazníka, napriek tomu podceňuje funkčnosť interných procesov na báze realizácie (opakovaného) obchodu a servisu, resp investuje veľké čiastky na rozvoj akvizičného obchodu alebo marketingu.

Naše call centrum vie zmerať funkčnosť vašich interných procesov (mystery shopping, mystery calling) a identifikovať miesto porúch vašich kľúčových procesov.

hodnotenie vasho obchodneho oddelenia

 Prieskum / hodnotenie vášho obchodného

 oddelenia

Ako vaši obchodníci a ich interná podpora pristupujú k potrebám zákazníkov?

Formou cielených dopytov vo vybraných produktových radách dokážeme identifikovať silné a slabé stránky vašich obchodných aktivít. Profesionálny mystery calling od Call One vám zabezpečí výstup z objektívneho prieskumu zameraného na preverenie fungovania pravidiel vo vašej spoločnosti. A to nielen v radoch obchodného tímu, ale aj na predajniach a prevádzkach.

 Prieskum / hodnotenie vášho

 servisného oddelenia

Ako vaši technici a ich interná podpora pristupujú k potrebám zákazníkov?

Preverte činnosť svojho servisného oddelenia či servisnej linky prostredníctvom cielených dopytov v konkrétnych servisných úkonoch. V Call One dokážeme pomocou prepracovaného prieskumu identifikovať silné a slabé stránky reálneho chodu servisu vašej spoločnosti alebo priamo Vašich predajní, či prevádzok.

hodnotenie vasho servisneho centra
hodnotenie vasho interneho call centra

 Prieskum / hodnotenie vášho

 interného call centra

Štatistické vyhodnotenie kvality práce operátorov vášho call centra.

Získajte spätnú väzbu od profesionálov v obore. V Call One jednorázovo alebo periodicky zmapujeme výkonnosť a produktivitu vášho interného zákazníckeho centra alebo call centra formou Mystery callingu. Zadefinujeme konkrétne rezervy v oblasti výkonu či dodržiavania pravidiel komunikácie s klientom pri bežných, prieskumných, servisných alebo reklamačných rozhovoroch operátorov.

 Prieskum / hodnotenie vášho

 externého call centra

Štatistické vyhodnotenie kvality práce vášho outcourcingového call centra.

Zverili ste služby call centra externému dodávateľovi? I v tomto prípade platí dôveruj, ale preveruj. V Call One jednorázovo alebo periodicky zmapujeme výkonnosť a produktivitu vášho  externého / outsourcingového zákazníckeho centra. Formou objektívneho prieskumu naši profesionálne vyškolení operátori zrealizujú Mystery calling, ktorý vám zabezpečí lepšiu spätnú väzbu, než akákoľvek výskumná agentúra.

hodnotenie vasho externeho call centra
mystery shopping

 Mystery shopping / mystery calling 

Štatistické vyhodnotenie kvality práce vášho obchodu.

Identifikujeme nedostatky v oblasti komunikácie vášho personálu so zákazníkom, tak aby ste dostali reálnu a objektívnu spätnú väzbu. Získate tak jedinečné podklady pre váš nastávajúcu obchodnú stratégiu či marketingový plán.Prostredníctvom osvedčených procesov a fiktívnych (mystery) dopytov alebo nákupov nestranne zhodnotíme úroveň vašich služieb v oblasti predaja.