Benefity call centra

Vybrať si call centrum, ktoré svojimi službami dokonale naplní potreby vášho biznisu a komplexne pretaví vaše marketingové stratégie v obchodné ciele, nie je jednoduché.

Na konkurenčné odlíšenie kontaktného centra je potrebný neustály progres call centra smerom k aktuálnym požiadavkám klienta a intenzívny rozvoj nasledovných oblastí

Kvalita databazy

 Kvalita databázy

Garancia aktuálnych dát

Produktivita call centra primárne závisí na kvalite databázy. Spätná väzba aktivít, ktorú ponúkne neaktuálna databáza je výsledkom neefektívnej práce call centra a tá sa môže negatívnym spôsobom pretaviť do výsledkov, ktoré svojmu klientovi call centrum predkladá.

 Kvalita callscriptu

Odbornosť a komunikácia

Druhým faktorom úspešnosti a vysokej produktivity práce, ktorú zastrešuje call centrum je kvalita call scriptu. Kvalitný call script musí spĺňať dve zásadné podmienky.

Kvalita callscriptu
Kvalita a výkon technológie

 Kvalita a výkon technológie

Technológia konkurenčnou výhodou

Všetky cloudové servery kontaktného centra Call One sú on-line zálohované s replikáciou databáz a napojené na založné agregáty, ktoré zabezpečia prevádzku aj v prípade výpadku elektrickej energie. Hlasové a dátové linky nám poskytujú viacerí nezávislí telekomunikační operátori prostredníctvom optickej kabeláže aj rádiovým, resp. mikrovlnným signálom.

 Kvalita a výcvik personálu

Základ kvalitného výkonu

Kvalita a neustály výcvik personálu sú jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí call centrum Call One. Odbornosť a vedomostný rast pracovníkov call centra zabezpečujeme pod vedením tímu profesionálov. Kľúčové aktivity pre kvalitný výkon realizujeme v nasledovných oblastiach

Pasívny telemarketing